Klubkártya szabályzat

Klubkártyát bármely 18. életévét betöltött személy vásárolhat, amennyiben elfogadja a kártya használatára előírt szabályokat.
A klubkártyán feltüntetett összeg teljes egészében felhasználható a klub szolgáltatásainak és termékértékesítésének kiegyenlítésére, a lejárati határidőn belül.
A klubkártya vásárlása névértéken történik, vásárláskor az aktuális árlista alapján kedvezményt biztosítunk. A kedvezmény mértéke a kártya típusától függően eltérő lehet.
A klubkártya nem személyhez kötött, átruházható, ajándékozható, de vásárláskor – mivel számlát állítunk ki- pontos név és lakcím megadása kötelező. A kedvezmény a vásárlót illeti meg.
A felhasználásról a klubban kartont vezetünk, ami tartalmazza a felhasználás dátumát, összegét, melynek hitelességét a felhasználó aláírásával igazolja. Azonosításra a kártyán feltüntetett számla száma szolgál.
Amennyiben megadja e-mail címét úgy a kártya lejárata előtt 5-7 nappal értesítjük a kártya érvényességének dátumáról és a még felhasználható egyenlegéről.
Az ilyen irányú tájékoztatás elmaradásából, kézbesítés hibájából eredő kárért felelősséget nem vállalunk, de a tőlünk elvárható legnagyobb körültekintéssel járunk el.
A lefoglalt, de igénybe nem vett szolgáltatás díja minden esetben levonásra kerül, de ha sikerül értékesíteni az annak megfelelően jóváírásra kerül.
Ha a klubkártyán maradt összeg nem fedezi az aktuális számla összegét, az készpénzzel kiegyenlíthető, illetve új kártya vásárlásakor annak összegéből arányosan levonható.
A klubkártyán feltüntetett összeg csak a vásárlás és a lejárati dátum közötti időszakban használható fel. A lejárati dátumot követően esetlegesen fel nem használt összeg későbbi időpontra nem vihető tovább, vissza nem igényelhető. (elvész)
A kártya elvesztése esetén annak jogszerűtlen felhasználásából eredő kárért felelősséget nem vállalunk.
Letiltani csak személyesen a kártya számlával igazolt vásárlója jogosult. Csak a letiltás időpontjában nyilvántartott összeget tudjuk zárolni, illetve az új klubkártya kibocsátásakor jóváírni.

A szabályzatban nem meghatározott esetekre a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadóak.

Vitás esetekben a felek elsődlegesen közös megegyezésre törekszenek, ennek hiányában a JNKSZ Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető testület illetékességét jelölik ki.

A klubkártya tartalmát az 1 sz. melléklet, a nyilvántartó karton tartalmát a 2. sz melléklet tartalmazza.

1. számú melléklet

A klubkártya tartalmazza:
1 oldal
– Klub logóját, megnevezését,
– Klubkártya típusát,
– Felhasználható összeget,
– Vásárlási számla számát,
– Vásárlás dátumát,
– Lejárat dátumát.

2. oldal
– Általános tájékoztató,
– Cégszerű aláírás.

2. számú melléklet

Nyilvántartó karton tartalmazza:

– Klubkártya 1 oldal adatait,
– Felhasználás dátumát,
– Bevétel,
– Kiadás,
– Egyenleg,
– Aláírás,
– Vásárló neve,
– E-mail címe (nem kötelező),
– Telefonszáma (nem kötelező).